1. การลงทะเบียนสมัครบริการของเว็บไซต์ ต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ครบถ้วน
2. กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่าน ก่อนกดลงทะเบียน

กรุณากรอกเบอร์มือถือตัวเลข 10 หลัก